Veel mensen gaan gebukt onder trauma. Trauma kan ontstaan door een auto-ongeluk, geweld, misbruik, natuurramp of een operatie in het ziekenhuis. Maar dat zijn niet de enige oorzaken. Andere oorzaken van trauma komen juist veel vaker voor: scheiding van ouders, gepest worden, een moeilijke bevalling, slecht nieuws of het overlijden van een dierbare. In deze lezing leren we wat trauma precies is en maken we kennis met enkele principes uit Somatic Experiencing®. Uniek aan traumaherstel door Somatic Experiencing is dat het de lichaamservaringen en lichaamsbewustzijn meeneemt. Bij andere vormen van traumabehandeling krijgen die niet zo’n duidelijke plek. In deze lezing wordt duidelijk waarom dit juist een essentieel onderdeel is van traumaherstel. Zie ook hieronder.

Grondlegger van Somatic Experiencing

Peter A. Levine is de grondlegger van de methode Somatic Experiencing®. Hij was benieuwd waarom dieren in hun natuurlijke habitat na een levensbedreigende situatie vrijwel niet en mensen regelmatig wel getraumatiseerd raken. Dieren en mensen hebben voor een groot deel hetzelfde natuurlijke regulatie-mechanisme. Hij zag dat dieren reageren op gevaar door zich te oriënteren, te vluchten, te vechten of zich dood te houden. Als ze weer relatief veilig zijn kan de opgeladen energie ontladen worden door te trillen, schudden of te bewegen, zodat ze vervolgens hun dagelijkse leven weer voort kunnen zetten.

Trauma als biologisch verschijnsel

Traumatische symptomen ontstaan als de overtollige energie niet ontladen wordt door het lichaam. Het is belangrijk je dus te realiseren dat trauma geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel is. Door de taal van ons lichaam te leren, kunnen we ons lichaam helpen zichzelf te genezen. In deze lezing leren we wat trauma is en maken we kennis met enkele principes uit Somatic Experiencing.

De lezing wordt gehouden door Hester de Vries. Ze maakt de lezing tot een interactief geheel door oefeningen, filmfragmenten en door relevante kennis van de biologie van de mens uit te leggen en te laten ervaren. Hester is opgeleid tot diergedragkundige en stressfysioloog aan de Wageningen Universiteit en lichaamsgericht therapeut in haar praktijk in Drunen. Ze volgt de opleiding Somatic Experiencing Practioner.

De lezing wordt ook gegeven in december 2017 aan de volksuniversiteit De Langstraat

Pin It on Pinterest

Share This