Veel mensen verlangen naar rust in deze wereld vol drukte en verplichtingen. Als we inmiddels doorhebben dat we toch nooit klaar zijn met onze to-do lijstjes, dan maken velen van ons een ommezwaai om de rust in zichzelf te vinden. Maar ja, dan kom je jezelf tegen, in de vorm van emoties bijvoorbeeld. We zien emoties vaak als verstoorders van de rust waar we zo naar verlangen. “Die ie kan ik er niet ook nog eens bij hebben, dat geeft maar extra onrust”. Met wisselend succes zijn we vaak bezig ze onder controle te houden, de een is er ‘beter’ in dan de ander. Veel mensen zitten in de knoop met hun emoties. Vaak is de hulpvraag die ik krijg: ‘help me ervan af, Hester!’ of: “Nou ja, in ieder geval dat ik ermee kan omgaan!”

De functie van emoties: aanzetten tot beweging

Emoties zijn, naast het denken, voelen, lichaamssensaties, een deel van ons ‘zijn’. De benaming komt van e-moveren, Latijn voor uit-bewegen. Ze komen van diep van binnen en zijn gevoelens die ons tot een beweging aanzetten. Ze zorgen over het algemeen dat je je individuele veiligheid of welzijn vergroot of verzekert. Verdriet zet aan tot loslaten van tranen, om terug te kunnen keren naar ontspanning in je lichaam. Angst maakt dat we ineen krimpen of terugtrekken, zodat de impact van een eventuele aanval van buitenaf tot een minimum wordt beperkt.Boosheid leidt tot energie in de armen en benen en geeft de impuls om slaan te of schoppen. Daar is de emotie van oorsprong voor bedoeld.  Mooie dingen dus! maar toch moeten veel mensen er niets van hebben, van emoties.

We duwen emoties weg, soms heel onbewust of we gaan er teveel in mee.

Hier zal ik iets meer op ingaan. Er zijn dus 2 uitersten van hoe je je tot je emoties kunt verhouden: met heel veel afstand of heel weinig. Gradaties en wisselen tussen de beide komt zeker ook voor.

Geen afstand tot je emoties

Dat zit je er telkens middenin. Bijvoorbeeld de boosheid die je kan voelen naar je partner omdat hij vergeten is om …. nou ja, vul zelf maar in. Je zit wat je noemt, midden in het drama, je BENT als het waren je emoties en niets anders. Het kenmerkt zich door:

 • Grenzeloosheid
 • Geen sturing of overzicht
 • Zwart wit denken: je denkt met woorden als altijd & nooit of telkens
 • neiging uit proporties te gaan
 • Gevoel van de controle kwijt te zijn. Pogingen die je onderneemt om jezelf in te perken slagen vaak niet.
 • Je wordt overspoeld door je emoties, je bent de leiding over jezelf kwijt. Het overspoeld zijn door emoties kan op zich heel beangstigend zijn en zo op zichzelf al nieuwe emoties oproepen.

Mijlenver van je emoties vandaan zitten

Dan heb je zo weinig contact met je emoties dat je ze nauwelijks ervaart. Dan kan het goed zijn dat je helemaal geen idee hebt dat je boos bent, in het voorbeeld van omdat je partner iets wat is afgesproken heeft vergeten. Je kunt in zekere zin zeggen dat dat het tegenovergestelde is van wat hierboven is beschreven.

 • Er is juist veel controle en
 • Waarschijnlijk leef je vooral vanuit je overtuigingen of vanuit veronderstellingen wat er van je wordt verwacht.
 • Trots en waardigheid kunnen belangrijke waarden voor je zijn.
 • Je bent vooral je HOOFD en niets anders. hier zijn wat meer kenmerken”
 • Krampachtigheid
 • Het idee van emoties hebben is afschrikwekkend en moet altijd worden voorkomen.
 • Dan ben je misschien iemand die zegt: ‘ik heb alleen positieve gevoelens’ of ‘ik wordt nooit boos’.

Het midden zoeken

Het meest functionele beeld, ideale beeld is dat je wel je emoties voelt, ze als informatie meeneemt voor wat er te doen valt. Dat je de emotie die je voelt, kunt waarderen en af en toe volgt. Bijvoorbeeld je voelt je bozer worden als een collega op je werk tegen je aan blijft klagen over de werkdruk, je begint al naar de klok te kijken om te zien hoe lang het al duurt. En dat je dan ook het gesprek effectief kunt beëindigen. Als je kunt handelen naar je emoties, zullen ze ook afnemen en komt de rust terug in jezelf.

Zit je zelf lastig op dit vlak en wil je jezelf hierin leren kennen of juist meer afstand tot je emoties? Neem dan contact met me op. Ik kijk graag met je mee over hoe ik je hierin kan bijstaan hester@lijfwerk.info.

Pin It on Pinterest

Share This