1.    De behandelperiode is het moment van de eerste sessie na intake t/m de afsluiting van de therapie door middel van een afsluitende sessie of een schriftelijke eindevaluatie. 
2.    Er wordt respectvol omgegaan met elkaar en met de materialen in de sessieruimte;
3.    De cliënt is zich ervan bewust dat er tijdens de behandelingsperiode (fysiek) contact kan plaatsvinden tussen de therapeut en de cliënt, waarbij de therapeut ten alle tijden respectvol zal omgaan met de lichamelijke, persoonlijke, geestelijke, religieuze en politieke grenzen van de cliënt. De cliënt zal op dat moment worden gevraagd zijn/haar grenzen aan te geven. De therapeut is gebonden aan Code Ethiek en Gedrag van de beroepsvereniging SBLP.
4.    De cliënt neemt tijdens de behandelperiode de volledige verantwoordelijkheid voor haar of zijn eigen welzijn en gezondheid. De therapeut  zal alle kwaliteiten die zij in huis heeft aanspreken zodat de cliënt het meest optimale resultaat kan behalen met betrekking tot zijn of haar doelstelling. 
5.    De methoden kunnen ondersteunend en rustgevend van aard zijn of meer openend van karakter. Openend wil zeggen dat je meer in contant komt met je gevoel, het zet een proces in beweging. Dat kan betekenen dat je lichaam anders kan aanvoelen of dat je andere ervaringen krijgt. De methoden worden in samenspraak tussen therapeut en cliënt ingezet. Zij maken samen een inschatting van de draagkracht. 
6.    Je wordt verzocht om tijdens de sessies de normale hygiëne in acht te nemen. Met betrekking tot Corona kunnen er extra hygiënemaatregelen worden ingesteld. 
7.    Indien er iets verandert met betrekking tot de (medische en/of psychische) gezondheid van de cliënt, zal deze dit mededelen aan de therapeut. Ook als een andere (alternatieve) genezers bezocht wordt, zal de cliënt de therapeut hiervan op de hoogte stellen;
8.    Het stappenplan voor klachtregeling in verband met de Wkkgz is te vinden op de website www.lijfwerk.info.
9.    Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat medische gegevens en verslagen van de sessies en eventuele relevante info die je mij tussen de sessies door verschaft.
10.     De toestemming voor overleg en uitwisseling met eventuele andere behandelaren als de huisarts wordt gevraagd in de medische vragenlijst
11.    Al hetgeen wat rondom de therapie mondeling aan de orde komt, evenals het dossier vertrouwelijk behandeld. Het AVG Privacy document op de website www.lijfwerk.info beschrijft dit in detail.

Betaling, verzetten en annuleren:

12.    Afspraken kunnen, bij voorkeur via de per mail ontvangen link, verzet worden, als dat minimaal 24 uur voorafgaande aan de gemaakte afspraak is. 
13.    Afspraken kunnen geannuleerd worden als dat minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak is. Neem contact hiervoor op per mail/WhatsApp/telefoon op.
14.    Bij niet verschijnen op een afspraak zonder kennisgeving is de cliënt 100% van de gereserveerde tijd verschuldigd.
15.    Bij annulering van een pakket is het mogelijk om een pakket terug te draaien naar ‘losse sessies’, in overleg met de therapeut. 
16.    De cliënt betaalt ofwel per kas ofwel per bank binnen twee weken na de factuurdatum, aangegeven op de digitale factuur.

Vragen 

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: hester@lijfwerk.info

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This