Voor individuele therapie

De behandelperiode

 • Bij het ingaan van de behandelperiode wordt door cliënt een gezondheidsverklaring afgegeven. Hierin is mede opgenomen het behandeldoel. Samen vormt dit het contract waarvolgens gewerkt wordt.
 • De cliënt is zich ervan bewust dat er tijdens de behandelingsperiode (fysiek) contact kan plaatsvinden tussen de therapeut en de cliënt, waarbij de therapeut ten alle tijden respectvol zal omgaan met de lichamelijke, persoonlijke, geestelijke, religieuze en politieke grenzen van de cliënt. De cliënt kan hierin zijn/haar grenzen aangeven.
 • De methoden kunnen ondersteundend en rustgevend van aard zijn of meer methoden openend. Openend wil zeggen dat de diepere oorzaken van gevoelde thema’s naar boven kunnen komen. Daarmee kunnen klachten in enkele gevallen soms aanvankelijk verergeren. De methoden worden in samenspraak tussen therapeut en cliënt ingezet.
 • De therapeut is gebonden aan Code Ethiek en Gedrag van de beroepsvereniging SBLP.
 • Er wordt respectvol omgegaan met elkaar en met de materialen van de therapeut;
 • De beslissing over het afronden van de behandelperiode ligt uiteindelijk bij de cliënt, maar overleg hierover met de therapeut is standaard. Een behandelingsperiode wordt in de regel afgesloten met een afrondingssessie.

Gezondheid

 • Indien er iets verandert met betrekking tot de (medische en/of psychische) gezondheid van de cliënt, zal deze dit mededelen aan de therapeut. Ook als een andere (alternatieve) genezers bezocht wordt, zal de cliënt de therapeut hiervan op de hoogte stellen;
 • De cliënt is zich ervan bewust dat de therapeut geen arts is en zal zich ten alle tijden in verbinding stellen met de reguliere medische sector, indien er sprake is van een medisch probleem;

Annulering:

 • Afspraken kunnen per mail/WhatsApp/telefoon kosteloos geannuleerd of verzet worden, als dat minimaal 24 uur voorafgaande aan de gemaakte afspraak is.
 • Wordt er binnen 24 uur geannuleerd of verzet, dan wordt gereserveerde voor 80% in rekening gebracht (sessies op maandag uiterlijk vrijdag afzeggen).
 • Bij niet verschijnen op een afspraak zonder kennisgeving is de cliënt 100% van de gereserveerde tijd verschuldigd.
 • Bij annulering van de zijde van de therapeut zijn uiteraard geen kosten verschuldigd door de cliënt.
 • Bij annulering van een pakket of voortijdig stoppen treden cliënt en therapeut in overleg. Het is mogelijk om een pakket terug te draaien naar ‘losse sessies’. 

Betaling:

 • de cliënt betaalt ofwel per bank na iedere sessie en binnen twee weken na factuurdatum op de digitale factuur; ofwel van tevoren in het geval van het Pakket-van-4-sessies.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van therapieverlening aan de cliënt. Echter, de cliënt is zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar psychisch, lichamelijk en medisch welzijn.

Vragen

 • Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: hester@lijfwerk.info

 

Pin It on Pinterest

Share This